مراقبت کامل حاملگی و منابع برای پناهجویان
علیمات صحی رایگان به چندین لسان (زبان). احترامات فرهنگی

 
 

ما کی هستیم

 

خدمات قابلگی اتریش یک سازمان غیر منفعت که تاسیس و اداره شده توسط قابله های با تجربه به ارائیه مراقبت های کامل دوران حاملگی و منابع برای پناهجویان است. خدمات ما رایگان است، دوکتوران قابل، معززین فرهنگی و به چندین لسان (زبان) همکاری میکند.

 

ما چی میکنیم

 

مراقبت کامل

 چک های صحی توسط دوکتوران (پزشکان) با فهم (قابل)، معالجه یا تداوی، گروپ پشتیبانه و بیشتر -- مراقبت اطفال و مادران قبل و بعد از ولادت.

کاردانی یا منابع وسیع

 معلومات و مشوره کامل به تمامی موضوعات مربوط به حاملگی و تولد آولاد یا فرزندان. ما همچنین اسناد صحی را برای آسانی ادغام با سیستم صحی اتریش فراهم میکنیم.

ریگان

 خدمات، منابع، مراقبت، زمان، مشاوره، گروه های پشتیبانی، همه چیز رایگان برای پناه جویان و فرزندان نوزادشان.

احترامات فرهنگی

ما حساس به فعالیت دینی و فرهنگی مربوط به حامله (باردار) شدن و تولد دادن میباشیم.

چندین لسان (زبان)

 خدمات و منابع به زبان های انگلیسی، آلمانی، عربی، فارسی (دری) و روسی در دسترس قرار دارد.

موکدا (جدی) محرمانه

 حریم خصوصی شما از لحظه ای که شما با ما تماس بگیرید احترام میشود.

برای مادران منتظر، توسط خانمان (زنان)

 تاسیس و به راه انداختن توسط زنان می شود.

 
 
 

شما کمک (همکاری) میتوانید

ما به حمایت شما نیازداریم تا یک تغیر (تفاوت) بیاریم. اگر شما قابلیت (قادر) به کمک در هر یکی از روشهای زیر را دارید لطفن همینروز به نزدیکترین شعبه ما تماس بگیرید.

 

قابله ها

 ما به کمک شما را به ارئیه کردن مراقبت و منابع کامل برای خانم ها (زنان) در برخورد با بحران در بحران هستند.

مترجمان

 ما نیاز به سخنرانان به زبان انگلیسی و یا آلمانی را داریم که به زبان های روسی، فارسی (دری) و یا عربی صحبت میکنند تا برای کمک به اطمینان ارتباط روشن و بهبود درک فرهنگی بین قابله ها (ماما ها) و پناه جویان صحبت کنند.

منابع مترجمان

 برای کمک ما تهیه (ارائیه) کردن منابع به زبان های مادری برای سخنرانان انگلیسی، آلمانی، عربی، فارسی (دری) و روسی.

مدیران

 به رهبری شاخه های منطقه مستقیم و آنلاین و هم آهنگی قابله ها (ماما ها)، مترجمین، منابع.

اهداء کنندگان

برای ارائیه کردن کمک های مالی و منابع برای این سرویس نیازمندی بیشتر برای مادران منتظر (حامله یا باردار) کسانیکه پناه جو هستند.

وکلاء مدافع (طرفداران) دولتی

برای کمک بالا بردن مشخصات ما، تقاضای کمک های مالی، کمک های روابس عمومی، افزایش قرارگرفتن در نمایش رسانه ها برای هدف ما.

(دوکتوران (پزشکان

به همکاری نزدیک با ما به ارائه پشتیبانی با ایجاد منابع، تخصص، چک های طبی (پزشکی)، همچنین کمک به تقاضای اهداء پولی(مالی)، ادوئیه (دارو) و تجهیزات.

(حامیان الیکترونیکی (آنلائین

هنوز وقت (زمان)، مهارت و منابع به کمک کردن را نداریم. به سادگی شریک ساختن پیام ما را با دوستان خویش و با فامیل خویش توسط میدیا یا روابط عمومی یک کمک بزرگی میباشد!

 
 
 

با ما به تماس شوید

به نزدیکترین نمایندگی ما مراجعه کنید و یا با دفتر مرکزی (ملی) ما توسط ایمیل آدرس contact@rmsa.help و یا با شماره 00436802112964 تماس بگیرید.

وین

Esther Brandstätter
Stolzenthalergasse 21/13
1080 Vienna
Tel. 0043 660 4000 300
Email esther.brandstetter@gmx.at

 

(اتریش سفلی (پایانی

ما در حال حاضر به دنبال داوطلبان در این منطقه هستیم اگر شما همکاری میتوانید لطفاً به ما ایمیل contact@rmsa.help کنید و یا 00436802112964 زنگ بزنید.

(اتریش علیا (بالا

ما در حال حاضر به دنبال داوطلبان در این منطقه هستیم اگر شما همکاری میتوانید لطفاً به ما ایمیل contact@rmsa.help کنید و یا 00436802112964 زنگ بزنید.

اشتایرمارک

ما در حال حاضر به دنبال داوطلبان در این منطقه هستیم اگر شما همکاری میتوانید لطفاً به ما ایمیل contact@rmsa.help کنید و یا 00436802112964 زنگ بزنید.

تیرول

Sarah Bestle
TREWI Michael-Gaismairstraße 7
6020 Innsbruck
Tel. 0043 680 211 2964
Email tirol@RMSA.help

کارنتیا

ما در حال حاضر به دنبال داوطلبان در این منطقه هستیم اگر شما همکاری میتوانید لطفاً به ما ایمیل contact@rmsa.help کنید و یا 00436802112964 زنگ بزنید.

سالزبورگ

ما در حال حاضر به دنبال داوطلبان در این منطقه هستیم اگر شما همکاری میتوانید لطفاً به ما ایمیل contact@rmsa.help کنید و یا 00436802112964 زنگ بزنید.

فورارلبرگ

ما در حال حاضر به دنبال داوطلبان در این منطقه هستیم اگر شما همکاری میتوانید لطفاً به ما ایمیل contact@rmsa.help کنید و یا 00436802112964 زنگ بزنید.

برگنلند

ما در حال حاضر به دنبال داوطلبان در این منطقه هستیم اگر شما همکاری میتوانید لطفاً به ما ایمیل contact@rmsa.help کنید و یا 00436802112964 زنگ بزنید.